ในสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัส 2019

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ในสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัส 2019 ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่และธุรกิจการงานของไทยและทั่วโลก

บริษัท แอลเทค คอมเมอร์เชี่ยน จำกัด ตระหนักในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนี้ และเราได้ปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ตามระเบียบของลูกค้าก่อนการเข้าพบเสมอ หากลูกค้าไม่สะดวกให้เข้าพบ เราสามารถส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้มีข้อมูล

พร้อมและสมบูรณ์ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าของเราโดยปราศจากคำถาม
 

บริษัท แอลเทค คอมเมอร์เชี่ยน จำกัด ยินดีให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน และพร้อมมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเวลานี้

ติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข. 081-637 6034  หรือ อีเมล์ info@Ltcbkk.com 

 

 Mark today, Idenify tomorrow..

 LASER +  DOT PEEN + SCRIBING  TECHNOLOGY

 

                     

Visitors: 439,496