ร่วมงานกับเรา Jobs

 

รับสมัครงาน

บริษัท แอลเทค คอมเมอร์เชี่ยน จำกัด มีการขยายงานและต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
 
 
 1. Maintenance  2 ตำแหน่ง
      -  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
      -  ซ่อมเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด
      -  ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทีดี
     
     คุณสมบัติผู้สมัครงาน
       -  วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
       -  เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
       -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
       -  สามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้

     สนใจสมัครงาน ร่วมทำงานกับเรา
       - ส่งรายละเอียด มาที่ อีเมล์  info@Ltcbkk.com
      * โทรศัพท์  0-2346-0091-3    Fax. 0-2346-0090

    

 

 

 

 

Visitors: 385,085